Väv-Lina

Duvhöksvägen 11

757 56 Uppsala

Tel: 018-429960

E-post: info@vavlina.se

 

OBS! Försäljning via postorder.
Besök endast efter överenskommelse.Kulturarv och hantverkstradition utgör grunden i min verksamhet, som startades 1984.

 

Tradition och förnyelse går hand i hand genom arbetsuppgifter som:

- Nyproduktion av textilier i olika tekniker

- Kurser och handledning i alla typer av textila tekniker

- Kopieringsarbete för bl.a. museer och hembygdsgårdar

- Textila uppdrag för privat och offentligt bruk

 

Knypplingen har med sina nya spännande användningsområden gjort att verksamheten utökats och sedan 1995 tillhandahåller jag olika garn och tillbehör för knyppling.